Kruidhof, Noordwijk

Projectinfo

Referentietype:  Renovatie
Opdrachtgever: Noordwijkse Woningstichting
Architect: INENI Architectuur
Aannemer: RC-Panel
Constructeur:

Dat oude woningen met veel gebreken niet automatisch gesloopt moeten worden bewijst het project Kruidhof in Noordwijk. Hier worden 32 woningen die eerder gesloopt zouden worden alsnog ingrijpend gerenoveerd. RC-Panel coördineert de hele operatie. Naast een compleet ‘nieuwe schil’ worden ook de oude balkons afgezaagd en vervangen door vrijstaande nieuwe betonnen balkons die volledig rusten op stalen kolommen en helemaal los staan van de gevel. RC-panel heeft ons voor dit project gevraagd omdat wij totaalaanbieder zijn. Dat betekent dus bouwen zonder zorgen.