Slimme productie

Slim produceren

Slimstaal

De oplossingen die wij ontwikkelen en produceerden laten wij nu produceren bij ons dochterbedrijf Slimstaal. En dat doen wij niet voor niets. Slimstaal is een zelfstandige BV die haar specialistisch aanbod uitbreidt en nu bijvoorbeeld ook prachtige hekwerken en stalen balkons maakt. Slimstaal onderscheidt zich net als Normteq door hoogwaardiger en slimmere producten te maken dan dat je regulier in de markt tegenkomt.

Ook hekwerken en stalen balkons

Slimstaal produceert nu, naast onze verankering, ook hekwerken en zelfs stalen balkons. Daarom bieden wij onze klanten aan dat wij bijvoorbeeld ook de hekwerken kunnen verzorgen. Veel klanten vinden dit prettig omdat daarmee alles in één keer goed en samenhangend geregeld is. De samenwerking van Normteq en Slimstaal is daarvoor perfect. Wij delen bijvoorbeeld hetzelfde adres waardoor ons contact volledig natuurlijk is.

Ontwikkeling

Samen ontwikkelen wij nieuwe oplossingen. Slimstaal helpt ons bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van oplossingen. Bijvoorbeeld door prototypes te maken van ‘tekentafel ontwerpen’. Daarmee vergaren wij veel kennis en ervaring die onze oplossingen direct al verbeteren vóórdat we ze toepassen.

Flexibel

Slimstaal productie biedt ons waardevolle extra mogelijkheden tijdens het proces. Bijvoorbeeld wanneer de bouw anders loopt dan voorzien en er aan ons aanpassingen worden gevraagd aan product of proces. Hierdoor zijn we nog beter in staat om altijd écht maatwerk te leveren.

Kwaliteit

In ons vakgebied is kwaliteit de allerbelangrijkste eis die wij aan onze oplossingen stellen. Logisch, want bij balkonverankering is veiligheid immers het aller belangrijkste aspect. Kwaliteit is daarom onze tweede natuur. Aannemers zijn met de wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit. Doordat wij alles door Slimstaal laten produceren hebben wij tijdens het hele productieproces scherp toezicht op de kwaliteit, ook op die van onze vaste, gespecialiseerde partners. Daardoor kunnen wij de veiligheid altijd garanderen. Een geruststellende gedachte.

 

metaalunie (NL) lid logo

Normteq is lid van de koninklijke metaalunie.

Slimme bouwers, kiezen slimme balkons