Slimme productie

Slim produceren

De slimme oplossingen die wij ontwikkelen moeten natuurlijk ook geproduceerd worden. Natuurlijk kan je dat uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Maar er zijn goede redenen te bedenken om zelf te produceren. Eigen productie is flexibel, inspirerend, stimuleert productontwikkeling en geeft maximale grip op kwaliteit en prijs. Daarom bedenken wij niet alleen oplossingen maar produceren en assembleren wij ze ook. En omdat wij natuurlijk niet elk boutje en moertje zelf produceren, gebruiken wij daarbij natuurlijk ook onderdelen van onze vaste, gespecialiseerde partners.

Ontwikkeling

Door onze productie zelf te organiseren hebben wij veel praktische kennis in huis. Dit helpt ons bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van oplossingen. Bijvoorbeeld door prototypes te maken van ‘tekentafel ontwerpen’. Daarmee vergaren wij veel kennis en ervaring die onze oplossingen direct al verbeteren vóórdat we ze toepassen.

Flexibel

Zelf produceren biedt ons waardevolle extra mogelijkheden tijdens het proces. Bijvoorbeeld wanneer de bouw anders loopt dan voorzien en aan ons aanpassingen worden gevraagd aan product of proces. Hierdoor zijn we nog beter in staat om altijd écht maatwerk te leveren.

Kwaliteit

In ons vakgebied is kwaliteit de allerbelangrijkste eis die wij aan onze oplossingen stellen. Logisch, want bij balkonverankering is veiligheid immers het aller belangrijkste aspect. Kwaliteit is daarom onze tweede natuur. Aannemers zijn met de wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit. Doordat wij zelf produceren hebben wij tijdens het hele productieproces scherp toezicht op de kwaliteit, ook op die van onze vaste, gespecialiseerde partners. Daardoor kunnen wij de veiligheid altijd garanderen. Een geruststellende gedachte.

 

metaalunie (NL) lid logo

Normteq is lid van de koninklijke metaalunie.

Slimme bouwers, kiezen slimme balkons