Kerkring, Willemstad

Projectinfo

Referentietype:  Renovatie
Opdrachtgever: Woningstichting Brabantse Waard
Architect: Den Hollander bouwadvies en ontwerp
Aannemer: De Kok Bouwgroep
Constructeur: ConStabiel

De balkons van deze woningen waren constructief niet meer goed waardoor ze vervangen moesten worden. Uitdaging was dat de oude balkons en daarmee ook de afgezaagde rand, uit holle bakstenen bestond. Voor de verankering is dit niet ideaal. We laten de nieuwe balkons in het midden rusten op stalen portalen die weer op een nieuwe funderingen rusten. De balkons hebben we prefab laten leveren. Voor op straat zijn de hekwerken gemonteerd. Vervolgens zijn de balkons over de woningen getild en op de stalen portalen gelegd. De achterzijde was niet anders te bereiken.